" Có một thời như thế " - Hương Loan Phùng Hà Nội

27/12/2015 - 429 lượt xem

CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ Hương Loan Phùng Xin được chia sẻ với các anh! Các chị . Những người lính trở về sau chiến tranh! Những khoảnh khắc về một thời khói lửa đã qua. Một chủ đề rất lớn ! ...