Nguyễn Chí Trung, nhà văn tiền tuyến

Ngày đăng: 08:16 15/06/2016 Lượt xem: 444

 

 

         Nguyễn Chí Trung, nhà văn tiền tuyến

 

 

                                 Nguồn:Báo Điện tử QĐND 

 

Tôi gọi nhà văn bằng Bác xưng cháu vì ông hơn cả tuổi cha tôi. Theo ông kể thì năm sinh thật là 1929 nhưng khai 1930 cho đúng với năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để thể hiện lòng biết ơn và yêu mến Đảng.

tin tức liên quan