“LÍNH TRƯỜNG SƠN – KÝ ỨC CHIẾN TRANH”

09/07/2024 - 100 lượt xem

Hội TS tỉnh Bắc Ninh vừa cho ra mắt cuốn sách dày 864 trang mang tên "Lính Trường Sơn - Ký ức chiến tranh" - cuốn sách dày nhất do Hội TS địa phương xuất bản từ trước tới nay...