"Viếng các anh" - Thơ: Nguyễn Tiến Phin

Ngày đăng: 06:26 28/07/2023 Lượt xem: 66
 
-------------------------------

VIẾNG CÁC  ANH
 
Vượt cả ngàn cây viếng các anh
Hương hoa vàng mã tấm lòng thành
Cung kính khấn quỳ người chín suối
Hy sinh vì nước tuổi còn xanh
 
Tây nguyên lộng gió các anh nằm
Đồng đội năm xưa vẫn về thăm
Buôn làng thương tiếc hồn trai trẻ
Thắp hương lên mộ mùng một rằm
 
Muôn đời thiên sử hồn dân tộc
Độc lập tự do phải quyết giành
Xương máu các anh hòa đất MẸ
Ngàn năm bia đá tạc ghi danh...


Nguyễn Tiến Phin
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan