"Cây cầu sắp nối đôi bờ" - Thơ: Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 07:36 29/02/2024 Lượt xem: 106
CÂY CẦU SẮP NỐI ĐÔI BỜ
 
Đường ven biển tận cuối sông Hồng
Sắp sửa cây cầu ấy hạp long
Sẽ nối đôi bờ kia sáp lại
Tinh xưa cách trở được tương đồng
Thái Bình mãi đợi rồi trông ngóng
Nam Định luôn chờ nó chóng xong
Để trẻ hai làng bên gặp gỡ
Niềm vui hạnh phúc được chung lòng.


29/02/2024
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thái Bình


tin tức liên quan