Thể lệ cuộc thi

Ngày đăng: 04:53 20/04/2024 Lượt xem: 42

Thể lệ cuộc thi

Mẫu đăng ký dự thi và thể lệ bản mềm: https://drive.google.com/drive/folders/1sKrgjld6rVgln4WAVxi8i_bcTfa8gDqS

1. Mục đích, ý nghĩa

- Góp phần tôn vinh, ghi nhớ công lao những người chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Cuộc thi với những câu chuyện hoặc những cảm xúc, những kỷ niệm được viết dưới dạng tiểu phẩm văn học với cách thể hiện dí dỏm, vui tươi, giàu tính kịch và tính giáo dục, gắn với nhiệm vụ, đời sống và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh hoặc trong thời bình và cuộc sống đời thường. Qua đó tôn vinh và làm nổi bật hình ảnh, giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

2. Đối tượng dự thi

Tất cả công dân Việt Nam.

3. Chủ đề

- Tác phẩm tập trung vào các nội dung như: Tôn vinh, biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn quân; phản ánh sinh động các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; trong học tập công tác; Nét đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, trong giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và trong các hoạt động dân vận, thực hiện nhiệm vụ quốc tế,…

4. Thời gian

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/7/2024.

Thời gian tổng kết, trao giải: Ban Tổ chức sẽ công bố các tác phẩm đoạt giải và tổ chức lễ Trao giải tháng 11 năm 2024.

5. Quy định về số lượng và tác phẩm

5.1. Số lượng

Các tác giả/nhóm tác giảcó thể gửi nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.

5.2. Yêu cầu tác phẩm

- Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng văn bản in trên khổ giấy A4 có độ dài tối đa 1500 từ (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14).

- Ban Tổ chức không trả lại bản thảo. Các tác giả tham gia dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các tác phẩm của mình.

- Nội dung, ngôn ngữ tác phẩm trong sáng, lành mạnh, phù hợp với văn hóa, thuần phong, mỹ tục Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật; không đưa các nội dung thông tin ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức; không vì mục đích kinh doanh và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Tác phẩm chưa tham gia bất kì cuộc thi nào khác, chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

6. Cơ cấu giải thưởng

a) Lựa chọn 80 tác phẩm vào vòng chung khảo

b) Cơ cấu giải thưởng như sau (dự kiến):

- Số lượng tác phẩm đoạt giải A: 08

- Số lượng tác phẩm đoạt giải B: 15

- Số lượng tác phẩm đoạt giải C: 25

- Số lượng tác phẩm đoạt giải Khuyến khích: 32

7. Một số quy định khác

Khi tham gia Cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội”, tác giả/nhóm tác giả đồng ý với các điều khoản sau đây:

- Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo được Ban Tổ chức hỗ trợ tiền tác phẩm một lần theo mức quy định của Ban Tổ chức khi được sử dụng phát sóng và đăng tải trên các hạ tầng truyền thông của Trung tâm PT – TH Quân đội. Ban Tổ chức có quyền khai thác, sử dụng và quảng bá hình ảnh của các tác phẩm tham gia Cuộc thi.

- Tác giả hoặc nhóm tác giả lưu giữ file gốc để đối chiếu trong trường hợp cần thiết.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không xem xét, chấm điểm và công nhận giải thưởng trong các trường hợp tác phẩm dự thi bị phát tán hoặc đăng tải trước khi gửi đến Ban Tổ chức.

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy định của thể lệ này, Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

- Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại và lý do khiếu nại gửi cho cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh. Thời gian muộn nhất sau 3 tháng kể từ khi trao giải.

8. Cách thức gửi Hồ sơ dự thi: Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

8.1. Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp bao gồm:

- Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng văn bản in trên khổ giấy A4 có độ dài tối đa 1500 từ (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14).

- Thông tin về tác giả, tác phẩm, đơn vị (theo mẫu của Ban Tổ chức).

Địa chỉ gửi: Phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam, 165 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lưu ý:Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội”. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

8.2. Hồ sơ dự thi gửi online:

- Tác phẩm dự thi dưới định dạng file Microsoft Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, có độ dài tối đa 1500 từ.

- Thông tin về tác giả, tác phẩm, đơn vị (theo mẫu của Ban Tổ chức).

- Địa chỉ gửi: phatthanhquandoi@gmail.com

Chú ý:Tất cả các tác phẩm dự thi phải ghi rõ:

- Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có)

- Tên tác phẩm, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ).

Những hồ sơ không đúng hướng dẫn sẽ bị loại. Ban Tổ chức không giải quyết tất cả các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.

Số điện thoại liên lạc:

  • Điện thoại: 0983 251 103 (Đồng chí Nguyễn Trần Thùy Vinh)

Điện thoại: 0961 001 139 (Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà)


tin tức liên quan