" Nắng Xuân) - ( Nhân dịp năm mới - Thân tặng các chiến sỹ Trường Sơn, Hải đảo) - CCB Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 10:20 08/02/2016 Lượt xem: 423
 

 

Nắng xuân

( Nhân dịp năm mới - Thân tặng các chiến sỹ Trường Sơn, Hải đảo)

 

tin tức liên quan