"Tre làng" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 11:24 29/03/2020 Lượt xem: 39
TRE LÀNG

Năm xưa chống Pháp đuổi Tây
Tre cùng Du kích lũy vây giữ làng
Mỗi khi nước lụt mùa màng
Cây tre cùng với thiếp chàng giữ đê
Ngắm trăng hứng gió đêm Hè
Chõng tre làm bạn nước chè, ngô non
Ông bà, Cha Mẹ đến con
Ngoài nhà trong bếp vẫn còn tre theo
Tre cùng ta đuổi hết nghèo
Làng Nông thôn mới tre leo lên ngàn
Vi vu tiếng sáo diều ngân
Nhớ quê tăm đũa đôi lần về thăm
Giát tre, chiếu trúc ta nằm
Duyên quê tổ ấm trăm năm bên mình
Cây tre từ thuở sơ sinh
Nay làng lên phố- bạc tình lũy tre./.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan