"Bảo Hà linh từ" - Thơ: Nguyễn Quang Chính – Lào Cai

Ngày đăng: 06:54 14/09/2020 Lượt xem: 110
BẢO HÀ LINH TỪ

Cửa thiền in bóng sông Hồng
Nghe dậy sóng tiếng trống đồng vọng xưa
Bình minh nhuộm đỏ sắc cờ
Quân reo, ngựa hí dọc bờ sông đi
Tướng Hoàng Bẩy dáng uy nghi
Giữ yên một giải biên thuỳ đầu sông
Vua triều Nguyễn cấp sắc phong
"Trấn an hiển liệt" tạc lòng muôn dân
Ngọc lan hương xõa bụi trần
Tam tòa, Đại bái vút cong ngói hài
Linh thiêng tọa lạc an bài
Ngự trong khám kính tướng tài thương dân
Hương mùa thu quyện quanh mâm
Nén hương ngan ngát thành tâm dâng người
Hoàng hôn nhuộm tím khoảng trời
Giọt chuông ngân, thấy thảnh thơi cõi lòng

 
15/7 Canh Tý - 2020
Nguyễn Quang Chính – Lào Cai
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan