"Người lái đò ngang" - Thơ: Nguyễn Tiến Phin

Ngày đăng: 10:23 19/11/2020 Lượt xem: 420

HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)
 
NGƯỜI LÁI ĐÒ NGANG

Bao người nghề lái đò ngang
Tháng ngày chở khách quá giang sang bờ
Thầy Cô chở các em thơ
Qua sông TRÍ ĐỨC đến bờ thành công
Mặc cho mưa nắng bão giông
Thầy Cô thuyền vẫn bến sông đợi chờ
Chở em từ những câu thơ
Tiếng Bà ru cháu ầu ơ tháng ngày
Mồ hôi mặn nước mắt cay
Quê hương thơm thảo cho dày ước mơ
Mai này từ các em thơ
Thành danh thành đạt là nhờ Thầy Cô
Nguyễn Tiến Phin
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan