Thơ Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 03:04 22/11/2020 Lượt xem: 248
Thơ Hoàng Sĩ Khiêm 
 
NHỚ LƯƠNG VĂN LỤC

Cùng bạn ra đi ở tuyến đầu
Quên mình chiến đấu gắng cùng nhau
Đạn bom tàn khốc bền tâm huyết
Vất vả trăm bề vẫn trước sau
Quỷ dữ cùng đường gây tội ác
Anh hùng bạn ngã nỗi thương đau
Ngày về chiến thắng không cùng hưởng
Đi quãng đường làng lại nhớ nhau

 
 
NHỚ MAI NGỌC QUA

Đang học cùng trường với Ngọc Qua
Ra đi chiến đấu bạn cùng ta
Ngày về chiến thắng không còn gặp
Họp lớp đau buồn mặc niệm Qua


Hoàng Sĩ Khiêm Hội viên Hội VHNT  TS
tin tức liên quan