Tháng Năm: Nắng nóng xen kẽ với các đợt không khí lạnh

02/05/2017 - 480 lượt xem

Tháng Năm: Nắng nóng xen kẽ với các đợt không khí lạnh