Chủ tịch Quốc hội: “Có những tội luật sư không thể làm ngơ“

27/05/2017 - 231 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội: “Có những tội luật sư không thể làm ngơ“