Thông tin về Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:27 23/11/2020 Lượt xem: 203
THÔNG TIN VỀ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

Đại hội thành lập Hội VHNT Trường Sơn:
Ngày 22/3/2017, Đại hội thành lập Hội VHNT Trường Sơn đã thành công tốt đẹp. 87 hội viên sáng lập đã dự Đại hội. Đại hội thông qua Điều lệ, Chương trình hoạt động, bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.
 
I-Về tổ chức của Hội:
Tính đến hết tháng 11 năm 2020, tổ chức Hội VHNT Trường Sơn như sau:
Ban Chấp hành Hội VHNT Trường Sơn:  Gồm 7 Ủy viên:
+ Chủ tịch Hội: Trung úy, Nhà báo – Nhà văn Phạm Thành Long, nguyên Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội,
+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội: Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nguyên Trưởng ban Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
+ Phó Chủ tịch Hội: Đại tá, Nhà văn Phạm Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn Việt Nam.
+ Ủy viên BCH – Trưởng ban Kiểm tra Hội: Trung tá, Thạc sĩ, nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú Vũ Minh Vỹ, nguyên Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Trường Múa Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
+ Ủy viên BCH: Đại tá, họa sĩ Ngân Chài, nguyên Giám đốc Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật các lực lượng vũ trang, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam.
+ Ủy viên BCH: Thượng tá, nhà thơ Nguyễn Văn Dụ, nguyên Phó hiệu trưởng về Chính trị Trường Kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân, Phó Trưởng ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh.
+ Ủy viên BCH: Nhà thơ, nhạc sỹ Tạ Thị Ngọc Hiện, Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng, Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng.
 
Ban Kiểm tra:
+ Trưởng ban: Trung tá, Thạc sĩ, nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú Vũ Minh Vỹ, nguyên Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Trường Múa Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam.
+ Ủy viên: Trung tá – Cử nhân Tài chính, nhà báo Nguyễn Kim Chúc, nguyên Giám đốc Công ty 20 Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Anh hùng.
+ Ủy viên: Hội viên Trường Sơn, Cử nhân Kinh tế, nhà thơ Phạm Văn Sinh, Phó Tổng Biên tập Bản tin và Trang thông tin điện tử Trường Sơn, Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
Số lượng hội viên:
- Sau 21 đợt kết nạp hội viên mới, Hội VHNT Trường Sơn hiện có 254 hội viên cá nhân. (Trong đó có 42 hội viên nữ; 65 hội viên chuyên ngành thơ; có 2 hội viên là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam; 2 hội viên là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; 2 hội viên là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam. Số còn lại là hội viên chuyên ngành văn xuôi, báo chí và biểu diễn nghệ thuật.
Có 11 hội viên là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (Phạm Hoa, Nguyễn Hữu Quý, Phạm Thành Long, Hồ Sỹ Hậu, Lê Thúy Bắc (Hà Nội), Đoàn Ngọc Minh (Cao Bằng), Hà Lâm Kỳ (Yên Bái), Nguyễn Hiền Lương (Yên Bái), Cao Xuân Thái (Tuyên Quang), Nguyễn Thanh Hương (Lâm Đồng), Nghiêm Thị Hằng (Hà Nội);
11 hội viên là hội viên Hội VHNT tỉnh, thành phố).
 
Các tổ chức thành viên:
- Có 4 Chi hội VHNT Trường Sơn thuộc Hội Trường Sơn tỉnh, thành phố đã thành lập:  Bắc Ninh (Chủ tịch: Nhà thơ Nguyễn Quốc Lập), Yên Bái (Chủ tịch: Nhà văn Hà Lâm Kỳ), Thái Bình (Chủ tịch: Nhà thơ Nguyễn Hữu Bản), Hải Phòng (Chủ tịch: Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phát).
Hội TS tỉnh Nam Định đã thành lập Ban Vận động thành lập Chi hội VHNT Trường Sơn tỉnh.
Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh sẽ Đại hội thành lập Chi hội VHNT Trường Sơn của Thành phố vào ngày 15/12/2020.
- 3 Hội viên Tập thể là:
+CLB Thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất, Hà Nội (Chủ nhiệm: Nhà thơ Nguyễn Sơn Hải);
+CLB Thơ ca Trường Sơn phường Hạp Lĩnh, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (Chủ nhiệm: Nhà thơ Nguyễn Kim Túc)
+CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn (đơn vị trực thuộc Hội VHNT Trường Sơn). Chủ nhiệm: Thạc sỹ, Nhạc sĩ Vũ Minh Vỹ).
 
II-Về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ:

Tham gia các cuộc thi viết và công tác với các ấn phẩm báo chí của Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
-Trong cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” do Hội Trường Sơn Việt Nam, Tập đoàn Thái Bình Dương và Báo Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức năm 2018-2019, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội VHNT Trường Sơn đã chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn hội viên tích cực tham gia.
23/45 Giải thưởng được Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trao tặng cho các tác phẩm và tác giả đoạt giải là hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
        -100% cộng tác viên thường xuyên của tờ Bản tin Trường Sơn (36 trang, khổ 14,4 x 20,5 cm, ra 2 tháng/kỳ)Trang thông tin điện tử Trường Sơn (hiện có 45 triệu lượt truy cập) là Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
          -Hội viên Hội VHNT Trường Sơn là nòng cốt trong việc tổ chức, biên tập, xuất bản ấn phẩm các loại của Hội Trường Sơn Việt Nam các cấp phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử của Trường Sơn Anh hùng và của Hội Truyền thống Trường Sơn.
Thống kê chưa đầy đủ thì từ năm 2016 đến nay Hội đã xuất bản 188 ấn phẩm, trong đó:
          + Hội Trường Sơn Việt Nam xuất bản: 21 ấn phẩm các loại.
          + Hội Trường Sơn các địa phương và các đơn vị Truyền thống trực thuộc: Xuất bản 42 ấn phẩm các loại.
          + Hội viên Hội VHNT Trường Sơn xuất bản: 125 ấn phẩm các loại.
 
Tham gia làm phim, phóng sự, các chương tình truyền hình:
-Phối hợp làm 20 bộ phim, phim, phóng sự và Chương trình truyền hình phát trên VTV, HTV, HTV (TP. HCM), VOV, Vnew, VCT, VLTV…
-Nhiều CLB, Đội văn nghệ Trường Sơn của Hội Trường Sơn các địa phương, đơn vị đã tham gia biểu diễn hàng ngàn buổi phục vụ hội viên và các đối tượng xã hội ở địa phương.
 
Tổ chức Trại viết:
          -Hội VHNT Trường Sơn tổ chức Trại viết Đồ Sơn lần thứ Nhất (tháng 10/2019, nhằm bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sáng tác và để trại viên sáng tác các tác phẩm mới) cho 36 học viên.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, tháng 10/2021, Trại viết Đồ Sơn lần thứ Hai sẽ được tổ chức cho 40 hội viên tham dự.
          -Hội VHNT Trường Sơn tổ chức diễn đàn trên Zalo “Hội VHNT Trường Sơn” thu hút gần 60 hội viên của Hội tham gia nhằm trao đổi thông tin, nghiệp vụ và công bố các tác phẩm chọn lọc của hội viên. Đây là một diễn đàn rất có ý nghĩa của Hội VHNT Trường Sơn.
 
Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc:
Hội VHNT Trường Sơn và hội viên Hội VHNT Trường Sơn ở cơ sở làm nòng cốt trong việc tổ chức thành công các Liên hoan nghệ thuật sau đây:
-Liên hoan nghệ thuật khu vực Hà Nội tháng 8/2018.
-Liên hoan nghệ thuật của CLB Văn nghệ Trường Sơn 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình, nhân 20/10/2018, tại TP. Ninh Bình.
-Liên hoan ca múa nhạc Hội Trường Sơn của 6 Khu vực: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Miền Trung, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ và khu vực Hà Nội. Tổ chức từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 5/2019, chào mừng 60 năm Bộ đội Trường Sơn.
40 đơn vị văn nghệ của Hội Trường Sơn các tỉnh, thành phố và đơn vị Truyền thống đã tham gia Liên hoan. 40 tiết mục đặc sắc đã được chọn về biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn, ngày 18/5/2019.
 
 Xuất bản ấn phẩm của Hội VHNT Trường Sơn:
          Từ thành lập đến nay, Hội VHNT Trường Sơn đã xuất bản 4 ấn phẩm:
          - “Tỏa sáng Trường Sơn”, Văn và Thơ chọn lọc của các hội viên (NXB Thanh niên – 2017). In 1000 cuốn
          - “Trường Sơn thuở ấy… bây giờ”. Văn, Thơ, tranh ảnh chọn lọc của Hội viên. (NXB Thanh niên – 2018). In 1000 cuốn.
          - “Khát vọng Trường Sơn”. Văn và Thơ của hội viên. (NXB Thanh niên – năm 2019). In 1000 cuốn.
          - “Mây trắng Trường Sơn”. Văn và thơ của hội viên. (NXB Hội Nhà văn – 2020). In 1000 cuốn.
          Ngoài ra còn phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi viết: “Hào khí Trường Sơn” công bố các tác phẩm đoạt giải cuộc thi, ấn phẩm mang tên “Hào khí Trường Sơn”. (NXB Quân đội Nhân dân – 2019). In 2.000 cuốn.
 
          Cùng với đội ngũ làm công tác tuyên truyền – thi đua của Hội Trường Sơn Việt Nam các cấp, đội ngũ hội viên Hội VHNT Trường Sơn trong cả nước đã và đang là lực lượng đầy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử Trường Sơn và hoạt động sôi nổi của Hội Trường Sơn các cấp.
          Hội VHNT Trường Sơn là thành viên trực thuộc của Hội Trường Sơn Việt Nam. Tuy mới hơn 3 năm thành lập, nhưng Hội VHNT Trường Sơn đã hoạt động tích cực, nhiều sáng kiến hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn của Hội Trường Sơn Việt Nam và các cấp Hội.
 
BCH Hội VHNT Trường Sơn
                                                

tin tức liên quan