Gửi các đồng chí Cộng tác viên và bạn đọc

Ngày đăng: 03:34 07/07/2019 Lượt xem: 1.143
GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ CỘNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC

     Để thuận lợi trong việc tiếp nhận tin, bài, ảnh của Cộng tác viên và Bạn đọc, tránh việc đưa trùng lặp, Ban Biên tập xin lưu ý các đồng chí như sau:
     - Chỉ gửi tin bài, ảnh cho một địa chỉ email (hoitruongson@gmail.com hoặc là gửi cho cá nhân trong Ban Biên tập. Không gửi cùng lúc cho 2 địa chỉ email).
      - Không dán ảnh vào trong bài viết để gửi. Phải gửi ảnh theo file ảnh riêng. Nếu dán ảnh vào trong bài viết thì không thể lấy ảnh ra để xử lý kỹ thuật được. Vì cấu tạo kỹ thuật không cho phép đưa cùng lúc chữ và ảnh lên trang Web Trường Sơn.
     - Chú thích ảnh nên đưa vào trong bàì viết. Không chú thích vào ký hiệu ảnh khi gửi.
     - Không viết tắt khi gửi tin, bài.
    - Đề nghị ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ liên hệ và email, điện thoại vào bài viết khi gửi cho Trường Sơn.
     Trân trọng cám ơn các đồng chí và bạn đọc đã cộng tác.

TBT Phạm Thành Long
tin tức liên quan