Thông báo v/v thành lập Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 05:38 08/08/2017 Lượt xem: 1.146
Thực hiện Chương trình hoạt động của Nhiệm kỳ II, Thường trực Ban Thường vụ quyết định thành lập Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn vào đầu năm 2017...

 

 

THÔNG BÁO

V/v THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN

 

     Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng văn nghệ sĩ hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí của Bộ đội Trường Sơn khá hùng hậu. Hoạt động văn học – nghệ thuật và báo chí của Trường Sơn đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục, động viên, khích lệ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh, chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng cao cả: Tất cả cho chiến trường! Tất cả để chiến thắng! Và góp phần xây dựng nên truyền thống Trường Sơn Anh hùng và huyền thoại.

     Hiện nay, lực lượng văn học – nghệ thuật và báo chí của Bộ đội Trường Sơn năm xưa đã và đang được bổ sung khá hùng hậu. Họ đã và đang góp phần đầy ý nghĩa vào 2 nhiệm vụ quan trọng của Hội: Giáo dục - phát huy truyền thống và hoạt động tình nghĩa.

      Thực hiện Chương trình hoạt động của Đại hội II Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam; để phát huy vị trí và sự đóng góp của lực lượng văn học nghệ thuật và báo chí của Trường Sơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội, Thường trực Ban Thường vụ Quyết định thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn (Hội VHNT TS) vào đầu năm 2017. Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn là tổ chức chuyên ngành của những chiến sĩ Trường Sơn đã và đang hoạt động trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật, báo chí. Hội động viên, khích lệ, tạo điều kiện để hội viên hoạt động và sáng tác văn học nghệ thuật và báo chí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội; đồng thời tiếp tục góp phần cống hiến và tôn vinh lịch sử, truyền thống Anh hùng và huyền thoại của Trường Sơn, vào việc phát huy truyền thống lịch sử Trường Sơn trong thời đại mới.

      Để chuẩn bị cho việc ra mắt Hội VHNT TS, đề nghị các đồng chí hội viên Trường Sơn và cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 trong cả nước đã và đang hoạt động trên các lĩnh vực: Sân khấu, báo chí, thơ, văn, nhạc, họa… có nguyên vọng xin gia nhập Hội VHNT TS, xin gửi thông tin cá nhân về địa chỉ thư điện tử: khoaluonghts@gmail.com.( xin gửi trước 30/12/2016):

      Nội dung thông tin: Họ và tên. Bút danh. Hoạt động trên lĩnh vực nào. Tác phẩm đã xuất bản (nếu có). Đơn vị Trường Sơn. Địa chỉ gia đình. Điện thoại. email. Facebook.

      TƯ. Hội sẽ có thông báo dự thảo Điều lệ Hội VHNT TS; Mẫu đơn xin gia nhập Hội Hội VHNT TS; Kế hoạch Đại hội ra mắt thành lập Hội VHNT TS; Chương trình hoạt động 2017- 2021; Mẫu Thẻ hội viên.

      Rất mong các đồng chí hội viên đã và đang hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí nhiệt tình tham gia Hội VHNT TS.

      Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của các đồng chí.

      BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐU