Trợ cấp 1 lần cho chuyên gia giúp Lào và Căm Pu Chia

Ngày đăng: 05:56 08/08/2017 Lượt xem: 1.427

 

 

Trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào và Căm Pu Chia

 

          Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

         Quyết định này quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia tại Lào đến hết ngày 31/12/1988 và tại Campuchia đến hết ngày 31/8/1989.

        Theo quyết định mới, đối tượng được hưởng chế độ là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn và công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia trên đất bạn.

        Những người này là người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia. Người đang công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc người đã thôi việc.

          Về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp, cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia đối với đối tượng thiếu giấy tờ (Quyết định cử sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia; Quyết định về nước) hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao (kèm theo bản chính để đối chiếu) lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 1/1/1995, mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Campuchia theo quy định.

           Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2016./.