Kế hoạch nhắn tin "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn" kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 09:28 19/09/2018 Lượt xem: 1.544
 HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      
                                                                                  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                 Số:101  /BC-H                                        Hà Nội, ngày 12 tháng 9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH
NHẮN TIN CHUẨN BỊ CHO KỶ NIỆM 60 NĂM
NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH – NGÀY TRUYỀN THỐNG
 CỦA BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN
*****
 
  • Căn cứ vào Kế hoạch của Trung ương Hội về các hoạt động chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.
  • Căn cứ vào thông tư số: 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.
  • Được sự nhất trí của cổng nhắn tin 1400.
  • Được sự ủng hộ, giúp đỡ của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam
  • Thường trực Trung ương Hội Trường Sơn lập kế hoạch  nhắn tin qua cổng 1400 năm 2018 như sau.
 
I. Mục đích của đợt vận động :
          Tạo nguồn kinh phí bổ sung cho Quỹ nghĩa tình Trường Sơn để thực hiện các hoạt đông tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.
          - Hỗ trợ, nuôi dưỡng các hội viên cô đơn, không nơi nương tựa, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          - Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hội viên do không có nhà ở hoặc còn dột nát không có tiền sửa chữa
 
          - Hỗ trợ kinh phí cho các chiến sĩ Trường Sơn hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, đau ốm.
- Tặng sổ tiết kiệm cho các hội viên hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.
          - Bổ sung kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm.
 
          II. Nội dung chương trình
          - Tên chương trình: “ Tri ân chiến sĩ Trường Sơn “
- Cú pháp TS
          - Đầu số 1405
          - Thời gian
          Nhắn tin trên mạng 60 ngày từ 1/10 đến 29/11/2018.
           Các hoạt động ủng hộ bằng tiền mặt và qua tài khoản sẽ kéo dài hết năm 2018.
 
III.Phương án vận đông:
          Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tuyên truyền rộng rãi các đối tượng trong cả nước tham gia.
          Vận động các thuê bao ủng hộ qua mạng Viễn thông Quân đội Viettel.
           Vận động các hội viên Trường Sơn, Hội Trường  Sơn các cấp, các Ban liên lạc đơn vị truyền thống trong toàn quốc tham gia nhắn tin, ủng hộ bằng các hình thức tiền mặt, chuyển khoản.
          Làm việc với các đơn vị trong và ngoài quân đội, gửi công văn đề nghị tham gia nhắn tin ủng hộ.
           Trọng tâm  các đầu mối lớn: Binh đoàn 12, Binh đoàn 11, Bộ tư lệnh Công binh, Ngân hàng quân đội, Viettel, Tổng công ty 319, Tổng công ty Lũng Lô, Tổng công ty Tân Cảng,    Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty 36, Tập đoàn Thái Bình Dương, Công đoàn ngành giao thông vận tải, Trường đại học Giao thông vận tải, Hội thanh niên xung phong Việt Nam và một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội. Các doanh nghiệp Doanh nhân là hội viên Trường Sơn và có mối quan hệ với Hội Trường Sơn.
 
IV. Kế Hoạch vận động
          1. Đối tượng vận động:
          - Tập trung trước hết vào hội viên Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam trong toàn quốc. Dự kiến 25% hội viên tham gia khoảng 800.000 người * 20.000 đ/ng = 1,6 tỉ đồng.
          - Các đơn vị có quan hệ truyền thống : Binh đoàn 12, Công đoàn nghành Giao thông vận tải, Tổng công ty 36, Tập đoàn Thái Bình Dương, Tổng công ty Đông bắc, Trường Đại học Giao thông vận tải, Tổng công ty Tân Cảng, cùng các đầu mối đã nêu trong mục III.
          Vận động rộng rãi nhân dân trong cả nước thông qua mạng Viettel.
Dự kiến số thu khoảng 60% so với ủng hộ của nội bộ hội viên trong Hội, khoảng 1 tỉ đồng. Cộng khoảng 2, 6 tỷ đồng.
           2. Thời gian vận động:
    Triển khai vận động trước và trong và sau quá trình nhắn tin, dự kiến từ ngày 25 tháng 9 đến đến 31/12//2018
          3. Biện pháp vận động:
          + Đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyên truyền qua hệ thống tổ chức của Hội.
          + Làm việc với Tập đoàn Viettel đề nghị giúp thông báo tới 3-5 triệu thuê bao trên toàn quốc nhắn tin ủng hộ quỹ.
         + Viết điện, công văn thông báo cho các đầu mối trực thuộc TW Hội trong toàn quốc để mọi hội viên được biết chuẩn bị tham gia và tham gia; các chi hội chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền vận động rộng rãi trong địa bàn của Hội khi triển khai nhắn tin.
         + Tổ chức họp báo: TW hội tổ chức họp báo ở Hà nội do Thiếu tướng Võ Sở Chủ tịch TW Hội  chủ trì.
          - Thời gian: dự kiến vào thứ 5 ngày 27/9
          - Địa điểm: Hội trường Binh đoàn 12.
          - Khách mời:
      Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức.
      Bộ Nội vụ,  Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động thương binh xã hội ( các cơ quan có liên quan); Uỷ ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam; Cục chính sách/BQP, Binh đoàn 12, Binh đoàn 11, Bộ tư lệnh Công binh, Công đoàn ngành GTVT, Trường đại học GTVT, Tổng Công ty 36, Tập đoàn Thái Bình Dương, Tổng công ty Đông bắc, Tổng công ty Viễn thông quân đội, Hội Thanh niên xung phong, Quỹ Trái tim vàng. Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sỹ, Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị. Một số doanh nghiệp, Doanh nhân có mối quan hệ với Hội Trường Sơn và là hội viên Trường Sơn.
 
           Phóng viên các báo đài: các đài truyền hình VTV1, QPVN, các báo QĐND,  Tiền phong, Tuổi trẻ, Hà Nội mới...
          Đại diện nhà mạng thông tin Viettel
          Giám đốc cổng nhắn tin 1400.
Cơ quan TW Hội, đại biểu một số Hội và ban liên lạc cấp dưới.
          - Nội dung họp báo:
         Có bài phát biểu của Thường trực TW hội về mục đích ý nghĩa của việc nhắn tin hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.
            Đinh hướng nội dung để các báo, đài tuyên truyền.
            Đề nghị nhà mạng triển khai cổng nhắn tin.
          + Có thư kêu gọi của TW hội do chủ tịch ký gửi cho tất cả các đầu mối trực thuộc. Đưa lên trang thông tin điện tử và bản tin Trường Sơn để phát động các hội viên tham gia nhắn tin và tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi đối tượng của địa phương tham gia.
          + Làm việc với các cơ quan đơn vị, kết hợp có công văn đề nghị tham gia nhắn tin với 2 nội dung :
           - Vận động cơ quan đơn vị tham gia nhắn tin.
          -  Vận động ủng hộ kinh phí cho hoạt động của hội.
          4. Tổ chức nhắn tin, quản lý và sử dụng kinh phí:
          - Làm việc với Ban truyền thông của Hội Chữ Thập đỏ và  Cổng nhắn tin 1400 và các nhà mạng để thống nhất nội dung, thời gian, phương pháp thông báo nhắn tin.
          - Theo dõi kết quả nhắn tin.
          - Tiếp tục tuyên truyền trong quá trình nhắn tin.
          - Tổng hợp kết quả nhắn tin.
          - Làm việc với Quỹ nhắn tin để chốt kinh phí và có kế hoạch rút tiền chi cho các hoạt động tình nghĩa và những việc cần thiết của cơ quan TW Hội.
 
V. Phân công thực hiện:
          1. Làm việc Phòng truyền thông của Hội chữ thập đỏ và cổng 1400 để xin đầu số, thời gian mở cổng nhắn tin. Làm  việc với các nhà mạng Viettel giúp thông tin tới 3 -5 triệu thuê bao theo kế hoạch nhắn tin,  do ban kinh tế thực hiện , PCT Hoàng Kiền chỉ đạo.
 
     2. Tổ chức họp báo: toàn bộ nội dung công việc do Ban Tuyên truyền Thi đua đảm nhiệm Ban Kinh tế phối hợp, PCT Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo
     3. Viết công văn, điện chỉ đạo, thư kêu gọi gửi tới các đầu mối ( 48 tỉnh và các đơn vị truyền thống) do Văn phòng thực hiện. Chủ tịch Võ Sở chỉ đạo.
     4. Đưa nội dung tuyên truyền, thư kêu gọi của TW Hội lên trang thông tin điện tử và bản tin Trường Sơn, do ban tuyên truyền thi đua đảm nhiệm.
     5. Thảo công văn, liên hệ tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị do Ban kinh tế và Văn phòng phối hợp thực hiện, PCT Hoàng Kiền chỉ đạo.
     6. Làm việc với Hội chữ thập đỏ để theo dõi quá trình và kết quả nhắn tin, rút tiền chi tiêu theo kế hoạch được Chủ tịch phê duyệt, do Ban tài chính thực hiện, Ban kinh tế phối hợp, chủ tịch Võ Sở chỉ đạo.
 
VI. Công tác bảo đảm:
Các ban được phân công phối hợp với Ban tài chính làm dự trù kinh phí thông qua thường trực TW Hội, Chủ tịch phê duyệt để triển khai. Trước mắt ứng quỹ của TW Hội chi cho các hoạt động, khi có nguồn thu từ kết quả nhắn tin sẽ hoàn lại.
 
VII.Công tác tổng kết:          
Kết thúc đợt nhắn tin Thường trực TW Hội tổ chức tổng kết, Ban kinh tế phối hợp với các ban do đ/c Hoàng Kiền  PCT chỉ đạo, lập báo cáo đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo vào các năm sau. Tổ chức cám ơn các cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực cho đợt hoạt động nhắn tin này. Thông qua việc nhắn tin lần thứ hai, nắm được quy trình, bước đi, xây dựng mối quan hệ lâu dài để tổ chức thường niên, tạo ra nguồn thu hàng năm cho quỹ hoạt động tình nghĩa của TW Hội.
 
    Căn cứ vào kế hoạch này, các đồng chí uỷ viên BCHTW Hội, Văn phòng và các Ban, các bộ phận chủ động, phối hợp thực hiện để đợt nhắn tin đạt kết quả cao nhất.
 
 
                                      TM BAN CHẤP HÀNH
                                     CHỦ TỊCH
                                    (đã ký tên, đóng dấu)
                                    Thiếu tướng Võ Sở