Trích Thông báo của VP Trung ương Đảng về Kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 01:12 28/11/2018 Lượt xem: 2.088
THÔNG BÁO CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG TW ĐẢNG THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA BAN BÍ THƯ
VỀ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, NGÀY TRUYỀN THỐNG
BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959 - 19/5/2019)