- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Phú Thọ
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đinh Quang Mùi
1944
Trung Thịnh, Thanh Thủy
Chưa rõ
5,L,23
2
Nguyễn Văn Mỹ
1946
Đông Thịnh, Yên Lập
Chưa rõ
5,Q,3
3
Bùi Văn Ngãn
1942
Yên Nội, Thanh Ba
Chưa rõ
5,Q,4
4
Hà Thanh Nghệ
1950
Lương Sơn, Yên Lập
Chưa rõ
5,H,5
5
Nguyễn Văn Nghiêm
1939
Đồng Phú, Cẩm Khê
Chưa rõ
5,A,16
6
Hoàng Xuân Nghĩa
1949
Đồng Phú, Cẩm Khê
Chưa rõ
5,P,5
7
Nguyễn Thanh Nghị
1947
Ngọc Quan, Đoan Hùng
Chưa rõ
5,P,12
8
Đỗ Nguyên Ngọc
1949
Đồng Luân, Thanh Thủy
Chưa rõ
5,G,11
9
Đặng Văn Ngọc
1950
Yển Khê, Thanh Ba
Chưa rõ
5,R,9
10
Nguyễn Văn Nguyên
1950
Nghinh Xuyên, Đoan Hùng
Chưa rõ
5,E,8
11
Đinh Quốc Ngữ
1945
Phúc Khánh, Yên Lập
Chưa rõ
5,Q,12
12
Phạm Văn Ngữ
1951
Kệ Kinh, Lâm Thao
Chưa rõ
5,L,31
13
Nguyễn Tiến Nhạc
1950
Tam Cường, Tam Nông
Chưa rõ
5,E,14
14
Chu Văn Nhẩn
1950
Chí Tiên, Thanh Ba
Chưa rõ
5,R,10
15
Nguyễn Văn Nhu
1952
Kinh Kệ, Lâm Thao
Chưa rõ
5,B,23
16
Hoàng Nhuận
1928
Văn Phú, Phù Ninh
Chưa rõ
5,O,30
17
Nguyễn Văn Ninh
1944
Đồng Luân, Thanh Thủy
Chưa rõ
5,L,17
18
Nguyễn Tiến Ninh
1944
Văn Khúc, Cẩm Khê
Chưa rõ
5,N,16
19
Trần Văn Nùng
1944
Tỉnh Cương, Cẩm Khê
Chưa rõ
5,B,11
20
Phạm Văn Phán
1951
Thanh Uyên, Tam Nông
Chưa rõ
5,L,8
21
Phạm Quốc Phòng
1948
Tình Cương, Cẩm Khê
Chưa rõ
5,O,2
22
Trần Văn Phú
1948
Đào Xá, Thanh Thủy
Chưa rõ
5,C,6
23
Phùng Văn Phu
1952
Minh Nông, Việt Trì
Chưa rõ
5,N,5
24
Nguyễn Văn Phú
1953
Minh Côi, Hạ Hòa
Chưa rõ
5,M,17
25
Mai Văn Phú
1943
Số 9 Cao Du, TX Phú Thọ
Chưa rõ
5,R,11