- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Đinh Minh Sơn
1948
Hợp Hòa, Sơn Dương
26/08/1971
5,Đ,13
2
Nguyễn Xuân Sân
1948
Tú Thịnh, Sơn Dương
06/06/1972
5,E,13
3
Đặng Văn Tâm
1948
Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa
26/06/1972
5,G,22
4
Bùi Huy Tâng
1948
Hồng Lạc, Sơn Dương
04/07/1969
5,A,18
5
Đinh Văn Tầm
1948
Hào Phú, Chiêm Hóa
04/12/1970
5,Đ,3
6
Bùi Công Thái
1947
Số 181 Quang Trung, TX Tuyên Quang
28/04/1970
5,G,23
7
Nông Viết Thắng
1940
Kỳ Tâm, Sơn Dương
09/05/1966
5,A,17
8
Nguyễn Văn Thắng
1950
Minh Xuân,TX Tuyên Quang
18/05/1971
5,E,8
9
Trần Văn Thân
1943
Đội Cấn, Yên Sơn
31/07/1971
5,E,10
10
Nguyễn Đình Thi
1949
Vĩnh Lợi, Sơn Dương
03/09/1972
5,Đ,24
11
Hoàng Đình Thi
1939
An Khê, Yên Sơn
19/10/1973
5,C,14
12
Lê Văn Thuộc
1942
Xuân Vân, Yên Sơn
12/11/1971
5,B,22
13
Hà Trọng Thủy
1942
Hòa An, Chiêm Hóa
01/02/1973
5,A,26
14
Mai Xuân Thủy
1950
Ngọc Hồi, Chiêm Hóa
05/10/1968
5,Đ,16
15
Nguyễn Văn Thụy
1949
Tổ 5, Khu Phan Văn
08/02/1973
5,E,19
16
Hà Văn Thưởng
1949
Phú Bình, Chiêm Hóa
11/11/1971
5,G,25
17
Hoàng Văn Thừa
1952
Xuân Vân, Yên Sơn
14/10/1972
5,Đ,23
18
Đào Văn Thức
1943
An Tường, Yên Sơn
27/07/1971
5,B,22
19
Bàn Văn Tiến
1941
Đa Vị, Nà Hang
10/04/1971
5,C,2
20
Nguyễn Văn Tiến
1951
Bình Dân, Yên Sơn
01/05/1971
5,L9
21
Hoàng Xuân Tinh
1947
Yên Sơn, Chiêm Hóa
10/02/1971
5,G,
22
Lục Văn Tích
1945
Hoàng Phu, Chiêm Hóa
01/10/1970
5,E,5
23
Đỗ xuân Tịch
1950
Nh- Khê, Yên Sơn
17/03/1971
5,G,8
24
Hoàng Văn Tuấn
1948
Lực Hành, Yên S ơn
13/05/1970
5,E,21
25
Hà Văn Tuyết
1946
Đức Long, Hàm Yên
16/02/1970
5,Đ,5