- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Trần Văn Việt
1952
Hà Lâm, Hạ Long
08/12/1972
5, C, 7
2
Han Chống Vồ
1947
Lập Mã, Đầm Hà
07/09/1970
5, C, 13
3
Hoàng Chấn Vũ
1947
Hà Cối, Hà Cối
21/03/1969
5, B, 13
4
Nguyễn Minh Vừng
1940
Ngọc Vừng, Cẩm Phả
27/11/1968
5, B, 29