100 suất học bổng Vừ A Dính tặng con cháu hội viên trường Sơn

10/04/2018 - 283 lượt xem

100 học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được Quỹ Vừ A dính tặng con cháu hội viên Trường Sơn...