Hội Trường Sơn Gia Bình - Bắc Ninh thông báo kết quả Đại hội lần thứ II Hội Trường Sơn Việt Nam

27/09/2016 - 420 lượt xem

Hội Trường Sơn huyện Gia Bình - Bắc Ninh thông báo kết quả Đại hội lần thứ II Hội Trường Sơn Việt Nam và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016 Ngày 25/9/2016 vừa qua, Ban chấp hành Hội truyền thố...