Phóng sự ảnh - Ngày thứ ba hành hương về Trường Sơn của Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Na

24/07/2015 - 506 lượt xem

Ngày thứ ba của Đoàn cán bộ TƯ. Hội hành hương tri ân tại Quảng Trị với đầy ắp các hoạt động tại đây... Ngày thứ ba (23/4/2015) hành hương về Trường Sơn của Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ C...