BLL Sư đoàn 471 TP. Ninh Bình cứu trợ đồng đội.

21/10/2017 - 3109 lượt xem

BLL Sư đoàn 471 TP. Ninh Bình đã trực xuống 2 xã của huyện Nho Quan, Ninh Bình để cứu trợ đồng đội trị giá 18 triệu đồng...