Hội Trường Sơn Sư đoàn 472 với các hoạt động Về Trường Sơn - Về nguồn

26/07/2015 - 847 lượt xem

Mời các đồng chí và bạn cùng các hội viên Sư đoàn 472 tham gia các hoạt động tình nghĩa của Sư đoàn 472 Trường Sơn... HỘI TT TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 472 VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TRƯỜNG SƠN -VỀ NGUỒN ...