Tỉnh Hội Trường Sơn Kiên Giang kỷ niệm 56 năm bộ đội Trường Sơn 19/05/2015

02/06/2015 - 467 lượt xem

Hội TT Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang họp mặt kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống. Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2015, hội TTTS - đường Hồ ...