Hồ Bá Thâm: Tống cựu, nghinh tân.

31/12/2016 - 361 lượt xem

Sắp đến thời khắc giao thừa. Nhà thơ Cựu TNXP Hồ Bá Thâm đã gửi cho Ban biên tập bài thơ rất có ý nghĩa : "Tống cựu, nghinh tân" TỐNG CỰU NGHÊNH TÂN 1- Năm hai không mười sáu (2016) thật ai ngờ Độn...