Thơ Hội viên Lại Ngọc Thư - Thái Bình

01/05/2015 - 428 lượt xem

Thơ Hội viên Lại Ngọc Thư - Thái Bình ĐẦU VÕNG TRĂNG TREO Bốn mươi năm ở lại Trường Sơn Nấm mộ xanh quyện mây ngàn, gió núi Đồng đội quây quần bên nhau tụ hội Như năm xưa bạt núi mở đường... ...