Thơ : Hồ Bá Thẩm.

30/04/2015 - 446 lượt xem

AKY – MỘT MÙA MƯA Nhớ không em Aky một mùa mưa Đổ xuống đường từng núi đất Nhão nhoẹt Đá lăn Bom khoan hun hút Bom nổ chậm bất ngờ Nhoáng nhoàng Bom bi Mưa phùn Gió quất… Bom nổ cầm canh Mìn ta đối l...