" Chất lính " - Thơ Hồ Văn Chi , Đà Nẵng

27/01/2016 - 445 lượt xem

CHẤT LÍNH Hồ Văn Chi - Đà Nẵng Về hưu, chất lính sáng như gương Góp sức chung lo việc xóm, phường Tổ trưởng, "tù và" kia vẫn vác Dân phòng, trách nhiệm nọ còn vương Định kỳ hội họp không sa...