Nụ hôn - Hoàng Bạch Nga

20/07/2015 - 414 lượt xem

NỤ HÔN Ngày tiễn anh đi khuất sau hàng hoa sữa Anh trao tôi nụ hôn vội vã Ấm nồng .. Nghĩa trang Trường Sơn Tôi ngồi ôm bia mộ Gửi nụ hôn vào gió Buốt lòng !!! Hoàng Bạch Nga (Đà Nẵng)