Nặng tình đồng đội, hồn thơ tình sâu lắng.

02/05/2017 - 1283 lượt xem

NẶNG LÒNG ĐỒNG ĐỘI, HỒN THƠ TÌNH SÂU LẮNG Bạn Trần Văn Thân từng làm công tác đoàn Đoàn đội 23, 25 và 39 (đội 39 đa số đội viên nhiệm kỳ 3 quê Thanh Hóa) và Ban xây dựng 67. Anh làm việc ở nhiều ...