Trường ca Sát Thát - Chương III của Nguyễn Ích Thông

06/06/2015 - 582 lượt xem

TRƯỜNG CA SÁT THÁT CHƯƠNG III Bạch Đằng nhất trận hỏa công Một phen đại phá huyết hồng mãn giang Tin thất trận dội về như sé...