Thơ Trần Hữu Chiến - CCB Nam Định

12/04/2017 - 450 lượt xem

Thơ Trần Hữu Chiến CCB Nam Định Quê bạn Vẫn dòng “sông Đuống nghiêng nghiêng” Làng nay lên phố mênh mang đôi bờ Hàng tre in dấu nét xưa Cầu mới nối nhịp đôi bờ bắc ngang Thuận Thành quan họ B...