Thiên Trường quê ta - Nguyễn Ích Thông

10/10/2015 - 395 lượt xem

THIÊN TRƯỜNG QUÊ TA Nguyễn Ích Thông Anh đưa em về quê anh Nam Định Xem Hội Đền Trần, tháng Tám giỗ Cha Hưng Đạo Đại vương đời đời hiển thánh Phù hộ non sông, phù hộ muôn nhà. Anh kể em ng...