Chuyện ngắn : Tiếng rao chiều của Trần Thanh Loan

10/04/2015 - 592 lượt xem

TIẾNG RAO CHIỀU (Truyện ngắn) Tác giả Trần Thanh Loan Làng xóm quê tôi cứ vàng vàng mặt trời, gà mẹ đang táo tác tìm con thì tiếng rao bán bún vẫn điệp khúc đều đặn vọng sâu vào các ngõ...