" Con về thăm Bác" - Thơ Nguyễn văn Quý, Hội viên CLB Thơ Trường sơn Thạch Thất

01/06/2017 - 566 lượt xem

CON VỀ THĂM BÁC (Kính dâng lên hương hồn Đại Tướng -tổng tư lệnh QĐND VN) Con về thăm Bác -Bác ơi! Vũng Chùa Đảo Yến, đây nơi Bác nằm Thông reo hát tiếng ngàn năm Thì thầm biển nhớ xa xăm ...