Thơ Nguyễn Kim Mạnh

06/05/2015 - 568 lượt xem

Nguyễn Kim Mạnh. Năm sinh1929. Ông 66 năm tuổi Đảng,nguyên cán bộ viện nghiên cứu lịch sử Đảng. Hội viên CLB thơ Việt Nam Phường Hạp Lĩnh,TP Bắc Ninh, là người luôn theo doi trang thông tin Trường Sơ...