Thơ Lê Hữu Lượng - Thái Bình

04/03/2016 - 476 lượt xem

Lá vàng Sinh ra là búp là chồi Sương thu nắng hạ vẫn ngời sắc xanh Chắt chiu tạo nhựa nuôi cành Nuôi hoa nuôi trái nên xanh hóa vàng Bù trừ trong cõi nhân gian Như con sông chảy trên ngàn về xuôi Đ...