Tấm gương Chủ tịch Hội ta - Hoàng Kiền

19/11/2015 - 426 lượt xem

TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỘI TA Thiếu tướng Hoàng Kiền Kính tặng Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội TTTS-ĐHCM VN Trải qua hai cuộc chiến tranh Đạn xuyên vỡ sọ, chưa thành thương binh Vẫn say sưa, vẫn nhiệt ...