Thơ của Trần Quang Nhật.

21/03/2016 - 899 lượt xem

Trần Quang Nhật, một cựu TNXP trên đường 20, ông làm rất nhiều thơ. Ban Biên tập xin giới thiệu hai trong số các bài thơ ấy viết về những kỷ niệm trên đường 20. NHỮNG CON ĐƯỜNG, ĐỒNG ĐỘI TÔI YÊU Tr...