Tin không (Tiếp) - Hồ Văn Chi

11/11/2015 - 439 lượt xem

TIN KHÔNG ? (Tiếp) Hồ Văn Chi. Hỏi còn tin được hay không? Khi mà ngoài mặt, trong lòng khác xa! Miệng vừa ngon ngọt hôm qua: "Liền sông liền núi, ta là anh em, Tương liên... máu chảy ruột mềm,...