Bông Hồng Thép - Tặng Doanh nhân TS Trần Thị Chung

18/12/2015 - 558 lượt xem

BÔNG HỒNG THÉP Tặng Doanh nhân Trường Sơn Trần Thị Chung Nguyễn Sơn Hải Gặp em trên đỉnh Trường Sơn Dáng người nhỏ nhắn nuôi quân giữa rừng Binh trạm Bốn Bốn gian truân Đói cơm thiếu muối r...