"Lò thiêu Tham nhũng" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 03:30 28/04/2024 Lượt xem: 64
--------------

LÒ THIÊU THAM NHŨNG
 
Khéo tay Người đã nhóm "lò"
Hừng than ấm giữa tàn tro mưa vùi
Bùng lên cháy giữa đất trời
Biết là còn lắm sương phơi gió trần
Đông Tây Nam Bắc vũ vần
Danh nhân gặp lửa thử vàng là đây
Cơ đồ vận nước trong tay
Tử sinh còn, mất phen này nữa thôi
Giờ đây lò nóng lên rồi
Dẫu là ướt ẩm, khô tươi sá gì.
 
Dân bao nhiêu cảnh hàn vi
Quan bao nhiêu cảnh xe đi, biệt lầu
Anh em, con cháu, rể dâu
Giàu lên vùn vụt, lấy đâu ra tiền ?
Bấy lâu vùng vẫy chức quyền
Thấy lò nóng, sợ đến phiên đến phần.
 
Quan tham là giặc nội xâm
Nước cần tướng giỏi cầm quân can trường
Mưu cao, dũng khí vô thường
Tuốt gươm chớ sợ lưỡi gươm nhuốm màu
Chém tướng trước, hạ quân sau
Một khi rắn đã mất đầu là tan
Biết rằng cuộc chiến gian nan
Ta nay thế nước lòng dân đã đồng
 
Cháy lên đi – ngọn lửa hồng
Củi to, củi nhỏ chất chồng ta thiêu.
 


CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan