Quyết định 141/HTS-QĐ về việc giải thể Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 11:51 15/01/2024 Lượt xem: 986
 
         Ngày 25/12/2023 Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đã có Quyết định sỗ 141/HTS-QĐ về việc giải thể Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Ban Biên tập xin thông báo và đăng Quyết định đó trên trang thông tin của Hội. tin tức liên quan