Bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Trang thông tin Trường Sơn

Ngày đăng: 06:38 22/04/2015 Lượt xem: 313

 

BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

TRANG THÔNG TIN TRƯỜNG SƠN

 

                                                  

        Ngày 20/4/2015, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã ký Quyết định số 20/QĐ-TWH, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Sinh (thường gọi là Phạm Sinh), Biên tập viên làm Phó Tổng Biên tập Trang thông tin Trường Sơn của Hội.

         Đồng chí Phạm Văn Sinh, sinh 22/3/1956.

Quê quán:  Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định.

Vào Đảng: 28/8/1979.

Từ 1974 đến 1980: Quân nhu, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 471, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên gia kinh tế vận tải biển. Giám đốc điều hành Công ty Vận tải biển.

Từ năm 2013  đến nay là Biên tập viên Trang thông tin Trường Sơn.

Từ ngày 20/4/2015 là Phó Tổng Biên tập Trang thông tin Trường Sơn.

Điện thoại:  0913290817. email: phamsinh22031956@gmail.com

tin tức liên quan