Kết luận về kiện toàn các tổ chức thành viên

Ngày đăng: 03:30 03/08/2015 Lượt xem: 514

 

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

                    Số: 58/ TWH                              Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015

 

KẾT LUẬN

Về việc kiện toàn các tổ chức thành viên thuộc

Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

 

       Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn –Đường Hồ chí Minh Việt Nam (sau đây gọi là Hội Truyền thống Trường Sơn) về việc kiện toàn tổ chức Hội, để thuận lợi trong việc duy trì hoạt động; Thường trực Trung ương Hội đã gửi thông báo số 16/TB-TWH ngày 9/3/2015 về dự kiến các tổ chức thành viên trực thuộc Trung ương Hội. Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các Hội, Ban Liên lạc các Tỉnh, Thành phố; đơn vị truyền thống; Thường trực TW Hội kết luận về: Các tổ chức tự nguyện là thành viên trực thuộc TW Hội như sau:  Đối với các đia phương gồm các Hội, Ban Liên lạc Tỉnh, Thành phố là thành viên; Đối với các đơn vị truyền thống gồm các Hội, Ban Liên lạc cấp Sư đoàn, Cục và tương đương; Binh trạm, Trung đoàn trực thuộc BTL Trường Sơn trước đây; Các đơn vị trực thuộc Binh đoàn 12 hiện nay và một số đơn vị đặc thù là tổ chức thành viên của TW Hội.

 

          I.Các tổ chức thành viên trực thuộc TW Hội: 108

          1- Các tỉnh, thành phố: 48

          Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Đắc lắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang, Gia Lai, Đắc Nông, thành phố Sơn La.

 

          2. Các Đơn vị truyền thống: 60

          A) Sư đoàn và tương đương: 9

          Sư đoàn: 470, 471, 472, 473, 344, 571, 968, 377, Đoàn 565

 

          b) Cấp Cục, Ngành và tương đương: 9

          Cục Chính trị, Cục Công Binh, Cục Tham mưu Vận chuyển, Cục Hậu Cần, Cục Xăng dầu Đường ống, Bộ Tham mưu, Văn phòng, Tài Chính, Viện Khảo sát Thiết kế.

 

          c) Các Binh trạm, Trung đoàn: 27

          BT12, BT14, BT28, BT31, BT32+ E32, BT33+ E33, E34, BT35+ E35, BT36, BT42 + E542, BT44, BT27, E98, E99, E8, E17, E573, E251, E537XD, 282PK,  E593, 

49TT, 102B, E224, E241, Đoàn 11, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 391

          d) Các Trường, Viện Quân y, Trạm sửa chữa và các đơn vị đặc thù: 15

          Trường 975, Viện 48, Đội Điều trị 14, X320, X240, X285, T201 Tăng Xích, đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn, C20 hóa học, Trường lái xe Quân khu Tây Bắc, E49 Đông Bắc, Tiểu đoàn 20 Cao xạ, Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn, Tiểu đoàn 2 thuộc Sư đoàn 384, Ban Liên lạc K6 – Kỹ sư  Đại học Bách khoa.

          II. Các tổ chức thành viên chuyển về sinh hoạt trực thuộc các Hội, Ban Liên lạc tỉnh, thành phố; đơn vị truyền thống: 27

-         Ngành Cán bộ, Tuyên huấn, Tổ chức, Chính sách, Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn thuộc Ngành Chính trị.

-         Ngành Thông tin, Quân giới thuộc Bộ Tham mưu

-         Ngành Quân y thuộc Cục Hậu cần

-         Trung đoàn 509, 515 thuộc Sư đoàn 473

-         Trung đoàn 591, 528, 210 thuộc Sư đoàn 377

-         Trung đoàn 11, 13, 512, 527 thuộc Sư đoàn 571

-         D58 thuộc Sư đoàn 470

-         Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc, Tiểu đoàn Nữ Lê Thị Hồng Gấm, Đội TNXP Quận Hoàng Mai, TNXP Hà Nam, Thanh Hóa, Thái Bình tại Hà Nội thuộc Hội thành phố Hà Nội.

-         Đội 89 TNXP thuộc Binh trạm 12

-         Sư đoàn 471 miền Trung + Tây Nguyên, Trung đoàn 36 thuộc BLL toàn quốc F471.

 

Nơi nhận:                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH

-Các đ/c UVTVTWH;                                                                      CHỦ TỊCH

-Các ĐV tại mục I,II;

-Lưu VP.

                                                                                                 Thiếu tướng Võ Sở

 

                                                              

tin tức liên quan