Danh sách Chủ tịch và Trưởng ban Kiểm tra của các đơn vị đã Đại hội thành lập Hội

Ngày đăng: 08:19 30/01/2016 Lượt xem: 290


 

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2016

DANH SÁCH CHỦ TỊCH HỘI VÀ BAN KIỂM TRA

CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐẠI HỘI

(Tính đến ngày 31/12/2015)

 

S

TT

Địa phương

Chủ tịch Hội

Ban Kiểm tra

 1.  

Phú Thọ

Nguyễn Hữu Sửu

1. Đào Văn Kim

2. Lê Văn Loan

3. Nguyễn Thị Khôi

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Bình Dương

Lê Văn Hòa

1. Đoàn Chí Thiện

2. Vũ Biên

3. Ninh Ngọc Quỳnh

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Bắc Giang

Bùi Đình Nhung

1. Nguyễn Mạnh Hùng

2. Nguyễn Đoan Hùng

3. Trương Huy Cận

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Khánh Hòa

Phạm Duy Khiêm

1. Mai Xuân Cơ

2. Nguyễn Văn Chính

3. Nguyễn Xuân Tuynh

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Bắc Ninh

Bùi Xuân Chúc

1. Nguyễn Thế Sơn

2. Nguyễn Thị Vượng

3. Nguyễn Bá Yên

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hải Dương

Lê Hồng Sơn

1. Nguyễn Quang Hồng

2. Vũ Xuân Nhượng

3. Đỗ Huy Nha

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Bắc Kạn

Chu Văn Ngôn

1. Đỗ Đức Lại

2. Hà Thiên Thuyết

3. Nguyễn Thị Thoa

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Nghệ An

Nguyễn Khắc Tuyên

1. Nguyễn Đắc Liên

2. Đoàn Doãn Cảnh

3. Dương Phong Ba

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Bình Thuận

Bùi Đức Long

1. Đỗ Thanh Hải

2. Dương Minh Chan

3. Phạm Hồng Chí

4. Võ Thị Loan

5. Trần Văn Minh

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hã Tĩnh

Trần Kỷ

1. Điền Văn Hà

2. Hoàng Trọng Trâm

3. Nguyễn Thị Tường

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Cao Bằng

Trần Hồng Bắc

1. Nhữ Ngọc Thắng

2. Nông Hữu Ái

3. Hoàng Tất Tiến

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Yên Bái

Bùi Hòa Bình

1. Nguyễn Đình Vỹ

2. Dương Quốc Mong

3. Bùi Thị Nhuần

4. Lê Xuân Tỉnh

5. Nguyễn Thanh Hoàng

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Thanh Hóa

Lê Đức Phán

1. Lê Huy Thục

2. Cao Văn Khôi

3. Phạm Đình Thanh

4. Trần Doãn Tiến

5. Lê Thị Liên

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Thái Nguyên

Lưu Đức Mậu

1. Nguyễn Quang Đức

2. Bùi Giang Sơn

3. Nguyễn Xuân Quang

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Lào Cai

Trần Trọng Dương

1. Hoàng Văn Đến

2. Nguyễn Hữu Tân

3. Bùi Xuân Năng

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Quảng Ninh

Trần Quang Thanh

1. Vũ Xuân Tâm

2. Nguyễn Vĩnh Ngọc

3. Tô Xuân Hanh

4. Bùi Ngọc Viễn

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hưng Yên

Phan Văn Mười

1. Doãn Minh Chiến

2. Trần Văn Thứ

3. Nguyễn Quốc Hoàn

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Nam Định

Bùi Ngọc Lại

1. Bùi Đức San

2. Vũ Quốc Phòng

3. Phạm Mai Võ

4. trần Kim Triều

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Bà Rịa Vũng Tàu

Tạ Trọng Đối

1. Đỗ Hồng Hạnh

2. Đặng Chí Tuệ

3. Đỗ Thị Miền

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hòa Bình

Nguyễn Tài Ba

1. Tạ Phương Đông

2. Nguyễn Văn Thức

3. Nguyễn Thiết Hùng

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Phú Yên

Trần Thành Chính

1. Trương Đình Trọng

2. Phạm Văn Quang

3. Nguyễn Đình Hường

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

 1.  

Đắc Lắc

Lê Xuân Bá

1. Nguyễn Bá Mãn

2. Trần Anh Cần

3. Nguyễn Tấn Chới

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hà Giang

Nguyễn Hữu Tưởng

1. Tô Thế Các

2. Nguyễn Đình Cát

3. Nguyễn Khắc Vụ

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Lâm Đồng

Đinh Huy Thư

1. Đinh Văn Liển

2. Nguyễn Văn Minh

3. Bùi Văn Thức

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Thái Bình

Vũ Hồng Thái

1. Quách Đức Bối

2. Nguyễn Xuân Minh

3. Đinh thị Khiển

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Quảng Bình

Nguyễn Văn Tợi

1. Phạm Đình Khả

2. Nguyễn Văn Lân

3. Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Quảng Ngãi

Vương Đình Bường

1. Trần Đức Trung

2. Hoàng Hữu Cường

3. Nguyễn Anh Thu

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hà Nam

Trương Đình Tiến

1. Đỗ Đình Hào

2. Ngô Quốc Lãm

3. Nguyễn Sỹ Đại

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Kom Tum

Nguyễn Văn Phúc

1. Đinh Thị Thu Hà

2. Lê Đình Nhung

3. Huỳnh Ngọc Thị

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Kiên Giang

Trần Hoàng

1. Phạm Viết Huynh

2. Nguyễn Thị Bình

3. Phạm Khắc Chín

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Hà Nội

(lần 2)

Phan Tiến Hùng

1. Giang Văn Sáng

2. Doãn Cát Phương

3. Nguyễn Kim Việt

4. Nguyễn Văn Thanh

5. Nguyễn Thị Nhung

Trưởng ban

Phó ban

Ủy viên

Ủy viên

Ủy viên

 1.  

Ninh Bình

Lê Năng Thanh

1. Phạm Văn Kiên

2. Tống Thanh Hùng

3. Nguyễn Văn Định

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

 

BAN TỔ CHỨC TW HỘI

TỔNG HỢP

 

tin tức liên quan