Danh sách khen thưởng cá nhân nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng: 04:54 12/09/2016 Lượt xem: 503

                            DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

                          CÁ NHÂN NHIỆM KỲ 2011-2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

  

 Hình thức

1

Tạ Xuân Kiểu

Chi hội trưởng TTTS – ĐHCM  thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Bằng khen

2

Vũ Tiến Đặng

Phó Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Phú Thọ

Bằng khen

3

Đoàn Hải Hưng

Ủy viên TV Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Phú Thọ

Bằng khen

4

Nguyễn Hưng Canh

 Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Bằng khen

5

Mai Thị Thọ

Trưởng BLL Nữ  CSTS  tỉnh Phú Thọ

Bằng khen

6

Ngô  Thị  Nguyệt

UVBCH TW. Hội, Phó Ban TT Nữ CSTS tỉnh Vĩnh Phúc

Bằng khen

7

Đào Quang Thiều

Trưởng BLL TTTS – Đường HCM huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

Bằng khen

8

Đặng Thế Bình

Trưởng BLL TTTS – Đường HCM huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

Bằng khen

9

Trần Trọng Dương

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM tỉnh

 Lào Cai

Bằng khen

10

Phạm Văn  Chiến

Phó Chủ tịch Thường trực Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Lào Cai

Bằng khen

11

 Nguyễn Đình Vỹ

Phó CT Hội TTTS –Đ HCM tỉnh Yên Bái

Bằng khen

12

Nguyễn Tiến Quang

Phó CT Hội TTTS – Đ HCM tỉnh Yên Bái

Bằng khen

 13

Nguyễn Văn Mười

Thường vụ Hội TTTS – Đ HCM  TP Y.Bái

Bằng khen

14

Nguyễn  Quang Minh

Chủ Tịch Hội TTTS. ĐHCM huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Bằng khen

15

Phạm Công Trình

UVBCH Hội TTTS – Đ HCM huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Bằng khen

16

Bùi Đình Nhung

Chủ tịch Hội TTTS – ĐHCM  tỉnh

 Bắc Giang

Bằng khen

17

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch Hội TTTS – ĐHCM huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Bằng khen

18

Thân Bá Chi

Phó CT Hội TTTS – ĐHCM

 tỉnh Bắc Giang

Bằng khen

19

Lê Năng Thanh

Chủ tịch HộiTTTS. Đ HCM tỉnh Ninh Bình

Bằng khen

20

Nguyễn Văn Đang

Hội viên HộiTTTS. Đ HCM tỉnh Ninh Bình

Bằng khen

21

Dương Thị Thơm

Phó BLL Nữ CSTS  tỉnh Ninh Bình

Bằng khen

22

Đào Xuân Thái

UVBCH HộiTTTS.ĐHCM tỉnhNinh Bình

Bằng khen

23

Trần Quang Thanh

Chủ tịch Hội TTTS –ĐHCM tỉnh Quảng Ninh

Bằng khen

24

Bùi Ngọc Viễn

UVBCH TTTS –ĐHCM tỉnh Quảng Ninh

 

Bằng khen

25

Nguyễn Vĩnh Ngọc

Phó CT Hội TTTS – Đ HCM tỉnh Quảng Ninh

Bằng khen

26

Nguyễn  Văn Sừng

Phó CT Hội TTTS – Đ HCM tỉnh Lào Cai

Bằng khen

27

Vũ Hồng Thái

CT Hội TTTS. Đ HCM tỉnh Thái Bình

Bằng khen

28

Phạm  Thị  Mỵ

Trưởng BLL Nữ CSTS tỉnh Thái Bình

Bằng khen

29

Đào Mạnh Hạ

Trưởng BLL TTTS. ĐHCM  F 470  Thái Bình

Bằng khen

30

Lê Đức Yến

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM huyện Duy Tiên , tỉnh Hà Nam

Bằng khen

31

Tạ Thị Hoán

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam

Bằng khen

32

Trương Đình Tiến

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM

 tỉnh Hà Nam

Bằng khen

33

Nguyễn Đức Tín

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM TP.

 Nam Định, tỉnh Nam Định

Bằng khen

34

Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Nam Định

Bằng khen

35

Nguyễn Quang Hạnh

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM huyện Hải Hậu, Nam Định

Bằng khen

36

Hoàng Đức Cung

UVBCH Hội TTTS – Đường HCM huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Bằng khen

37

Bùi Đức San

Phó Chủ tịch  Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Nam Định

Bằng khen

38

Nguyễn Kim Tuấn

UVTVHội TTTS. HCM huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Bằng khen

39

Vũ Công Định

Phó CT Hội TTTS – Đ HCM tỉnh Hưng Yên

Bằng khen

40

Phan Văn Mười

CT  Hội TTTS – Đ HCM  tỉnh Hưng Yên

Bằng khen

41

Phạm Thị Thành

UV Thường vụ Hội TTTS – Đường HCM huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bằng khen

42

Trần Đăng Ninh

 CT Hội TTTS – Đ HCM h. Ân Thi, Hưng Yên

Bằng khen

43

Lê Văn Thống

 Chủ tịch Hội TTTS – Đ HCM TX Sầm Sơn,  Thanh Hóa

Bằng khen

44

Lê Đức Quả

 Chủ tịch Hội TTTS – Đ HCM huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Bằng khen

45

Mai Duy Linh

CT Hội TTTS –Đ HCM  huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Bằng khen

46

Nguyễn   Văn  Tam

Chủ tịch Hội TTTS. Đ HCM huyện

 Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Bằng khen

47

Lưu Ngàn  Sơn

Chủ tịch Hội TTTS. Đ HCM huyện

Yên Thành,  tỉnh  Nghệ An

Bằng khen

48

Đoàn Quang Trung

CT Hội TTTS. ĐHCM huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Bằng khen

49

Nguyễn Thế Danh

C T Hội TTTS. Đ HCM thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Bằng khen

50

Nguyễn Thị Bình

UVBCH Hội TTTS.ĐHCM T.xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Bằng khen

51

Nguyễn Bá Yên

Phó BKT Hội TTTS. Đ HCM tỉnh Bắc Ninh

Bằng khen

52

Chu Văn Ngôn

Nguyên CT Hội TTTS-ĐHCM tỉnh Bắc Kạn

Bằng khen

53

Hà Quang Sương

Phó CT Hội TTTS-Đ HCM tỉnh Bắc Kạn

Bằng khen

54

Dương Xuân  Trường

Phó BLL TTTS-Đ HCM tỉnh Sơn La

Bằng khen

55

Dương Oanh Năm

Ủy viên BLL TTTS-Đ HCM tỉnh Sơn La

Bằng khen

56

Mai Văn Dinh

Phó CT Hội TTTS-Đ HCM tỉnh Sơn La

Bằng khen

57

Nguyễn Văn Xuân

Phó CT Hội TTTS. Đ HCM tỉnh Hòa Bình

Bằng khen

58

Phạm Thị Nga

Trưởng BLL Nữ CSTS  tỉnh Hòa Bình

 

Bằng khen

59

Trần   Kỷ

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM

tỉnh Hà Tĩnh

Bằng khen

60

Phan Bá Quyền

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Bằng khen

61

Lê Đức Huy

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ,  Hà Tĩnh

Bằng khen

62

Hà Thị Thúy

UVBLL TTTS – Đường HCM  Binh trạm  27

Bằng khen

63

Dương Đức Dưỡng

Phó CT TT Hội TTTS – ĐHCM tinh  

Quảng Bình

 

Bằng khen

64

Nguyễn Xuân Lập

Trưởng BLL TTTS – ĐHCM   huyện

Quảng Trạch , tỉnh Q. Bình

Bằng khen

65

Hoàng Công Kỳ

Trưởng BLL TTTS – ĐHCM xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Bằng khen

66

Lưu Đức Mậu

Chủ tịch Hội TTTS.ĐHCM tinh Thái Nguyên

Bằng khen

67

Nguyễn  Xuân Thắng

Chủ tịch Hội TTTS.ĐHCM TP Thái Nguyên

Bằng khen

68

Nguyễn Quang Đức

CT Hội TTTS-ĐHCM huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

Bằng khen

69

Nguyễn Huy Iệ

Trưởng BLL TTTS - ĐHCM TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Bằng khen

70

Trần Hùng Thạch

Chủ tịch Hội TTTS -  ĐHCM huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bằng khen

71

Võ Trọng Trường

Trưởng BLL TTTS - ĐHCM tỉnh Thừa Thiên - Huế

Bằng khen

72

Hoàng Thị Bi

Trưởng BLL Nữ CSTS   tỉnh    Thừa Thiên - Huế

Bằng khen

73

Hoàng Văn Đôn

Phó BLL TTTS – Đường HCM tỉnh

Cao Bằng

Bằng khen

74

Hồ Tuấn

Phó Trưởng tiểu Ban LL TTTS – Đ HCM phường Sông Bằng, TP CB, tỉnh Cao Bằng

Bằng khen

75

Phạm Duy Khiêm

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Khánh Hòa

Bằng khen

76

Đậu Quốc Hưng

Phó Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM tỉnh  Khánh Hòa

Bằng khen

77

Hoàng Văn Tuất

Phó BLL  TTTS- ĐHCM  tỉnh Bình Định

Bằng khen

78

Nguyễn Tấn Hường

Chi trưởng BLL TTTS – Đường HCM thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bằng khen

79

Phạm Quốc Huy

Phó Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM   tỉnh Phú Yên

Bằng khen

80

Nguyễn Thị Tạm

UVBCH Chi hội huyện Sông Hinh, Phú Yên

Bằng khen

81

Đinh Huy Thư

Chủ tịch Hội TTTS. ĐHCM tỉnh Lâm Đồng

Bằng khen

82

Trần Thanh Cảnh

UVBCH  Hội TTTS -  ĐHCM huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Bằng khen

83

Nguyễn Văn Chiến

Trưởng  BLL TTTS – Đường HCM  tỉnh Đắc Nông

Bằng khen

84

Nguyễn Văn Phúc

Chủ tịch HộiTTTS – ĐHCM  tỉnh Kon Tum

Bằng khen

85

Đỗ    Thanh     Cư

Phó CT Hội TTTS.Đ HCM tỉnh Kon Tum

Bằng khen

86

Bùi Đức Long

  UVBCHTW Hội, CT  Hội TTTS.ĐHCM tỉnh Bình Thuận

Bằng khen

87

Nguyễn Hồng Tân

Chi Hội  Hội TTTS -  ĐHCM    huyện 

   Tánh Linh, tỉnh BìnhThuận

Bằng khen

88

Đỗ Kim Hiến

Phó Ban TT BLL TTTS- Đ HCM   tỉnh

 Gia Lai

Bằng khen

89

Phạm Thị Minh Hương

Ủy viên BLL  TTTS. Đ HCM tỉnh Gia Lai

Bằng khen

90

Nguyễn Đức Chính

Phó BLL TTTS- ĐHCM huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Bằng khen

91

Lê Xuân Bá

Chủ tịch Hội TTTS- ĐHCM  tỉnh Đắk Lắk

Bằng kh

92

Nguyễn  Thị Thường

Hội viên Chi hội TTTS – Đường HCM xã EaHu, huyện Crông A Na, tỉnh Đắk Lắk

BK

93

Tạ Trọng Đối

Chủ tịch Hội TTTS – Đường HCM tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu

BK

94

Phạm Văn Hùng

Phó chủ tịch Hội TTTS – ĐHCM tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu

BK

95

 Phạm Văn Cải

Phó BLL TP, Chi hội trưởng chi hội 1 BLL TTTS – Đ HCM thành phố Cần Thơ

BK

96

Bùi Văn Hải

UV BLL TP, Chi hội trưởng chi hội 5 BLL TTTS – Đ HCM thành phố Cần Thơ

BK

97

Nguyễn Thị Khiêm

Phó BLL TTTS – Đường HCM

tỉnh Tây Ninh

BK

98

Đỗ Minh Nghĩa

Phó BLL TTTS – Đ HCM  tỉnh Tây Ninh

BK

99

Nguyễn Đại Phong

Trưởng BLL TTTS- ĐHCM  tỉnh Đồng Nai

BK

100

Nguyễn Bá Sáu

UV BLL TTTS- ĐHCM   tỉnh Đồng Nai

BK

101

Đinh Công Ty

 Phó Trưởng Ban TT BLL TTTS -  ĐHCM  Thành phố  HCM

BK

102

Võ  Kim Cương

UV Thường trực BLL TTTS -  ĐHCM  Thành phố  HCM

BK

103

Nguyễn Viết Lan

 Trưởng phân ban TTTS Quận 6 / BLL TTTS- ĐHCM  Thành phố  HCM

BK

104

Vũ Thành Huyên

Tr.BLL TTTS- ĐHCM huyện Vĩnh Bảo

TP Hải Phòng

 

BK

105

Trần Văn Biết

Phó BLLTTTS-ĐHCM Q. Ngô Quyền TP Hải Phòng

BK

106

Cao Bá Đáo

Trưởng BLL TTTS- ĐHCM TP Hải Phòng

 

BK

107

Nguyễn Văn Lộc

Phó BLL  TTTS – ĐHCM TP Hải Phòng

BK

108

Bùi Trung Trắc

Chủ tịch Hội TTTS. ĐHCM  TP  Đà Nẵng

BK

109

Doãn Tiến Phượng

 Trưởng Ban tổ chức thành Hội BĐTS

 thành phố Hà nội

BK

110

Lê Minh Đạo

Chủ tịch  Hội BĐTS huyện Sóc Sơn, Hà Nội

BK

111

Phùng Đức Thịnh

Phó chủ tịch TT Hội BĐTS Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

BK

112

Nguyễn Thành Cung

Phó BLL TTTS- ĐHCM E210 , TP Hà  Nội

BK

113

Đặng  Văn Phúc

ChủtịchHộiTTTS - ĐHCM Ngành Công Binh TS

BK

114

Lê Nguyên Cầu

 BLL TTTS- ĐHCM E210       TP Hà  Nội

BK

115

Vương Đình Bường

Chủ tịch Hội TTTS-ĐHCM tỉnh Quảng Ngãi                                                

BK

116

Bùi Thị Phượng

Trưởng ban công tác Nữ, Phó CT Hội TTTS- ĐHCM  Thành phố Quảng Ngãi                                      

BK

117

Đoàn Quốc Văn

Phó CT Hội TTTS- ĐHCM F471 khu vực Miền Trung Tây nguyên

BK

118

Cao Văn Đồng

 CT Hội TTTS-ĐHCMF471 xã Ea Đăh-KrôngANa- ĐăkLăk KV Miền Trung Tây nguyên

BK

119

Phan Ngọc Chí

Trưởng BLL TTTS - ĐHCM F471 khu vực Đông Bắc

BK

120

Trần Đăng Thiều

Phó BLL TTTS. ĐHCM F471 Khu vực Đông Bắc

BK

121

Nghiêm Quang Đức

Phó BLLTTTS- ĐHCM F471 khu vực Đông Bắc

BK

122

Đinh Quang Đá

CT Hội TTTS-ĐHCM F471 Miền Trung - Tây Nguyên

BK

123

Trần Thị Chung

Phó BLL TTTS- ĐHCM  F471 

BK

124

Đoàn Văn Lộc

Trưởng BLL TTTS- ĐHCM   E 32, F471

BK

125

Phạm Nguyên Hòa

  Phó CT Hội TTTS. ĐHCM   Sư đoàn 344

BK

126

Phạm Hải  Khánh

 Phó CT Hội TTTS. ĐHCM   Sư đoàn 344

BK

127

Nguyễn Văn Đãi

Phó chủ tịch Hội TTTS- ĐHCM   F 470

 

BK

128

Phạm Bá Hiến

Trưởng BLL TTTS. ĐHCM   Đoàn 565

BK

129

Nguyễn  Đức Tài

Phó BLL TTTS. ĐHCM   Đoàn 565

BK

130

Nguyễn Thị Phương

Ủy viên BLL TTTS – ĐHCM  F571

BK

131

Chu Minh Đức

Ủy viên BLL TTTS – ĐHCM F Bộ, F571

BK

132

Trần Anh Quân

Ủy viên BLL TTTS – ĐHCM E512,  F571

BK

133

Trần Thị Hợp

Ủy viên BLL TTTS – ĐHCM E527,  F571

BK

134

Lương Thịên Kiêm

UVTTBLL E17  - Lữ Đoàn 17

BK

135

Nguyễn  Quốc Thiện

 Phó BLL TTTS- Đ HCM E 251 Công Binh

BK

136

Nguyễn Trọng Lư

 Trưởng BLL TTTS.Đ HCM  Binh Trạm 14

BK

137

Nguyễn  Thành Long

phó BLL, liên chi hội trưởng Binh trạm Bộ, Binh trạm 14

BK

138

Nguyễn Thị Từ Liên

UV BLL TTTS. ĐHCM  Binh trạm 14

BK

139

Hồ Sỹ Hậu

CT Hội XD – Đường ống TS

BK

140

Hà Khắc Thuần

Phó CT Hội XD – Đường ống TS

BK

141

Thái Bá Hùng

Hội trưởng Hội  Xăng dầu - Đường ống

Trường  Sơn  Nghệ An

BK

142

Hoàng Chí Thành

Hội trưởng Hội  Xăng dầu - Đường ống

Trường  Sơn  Quảng Bình

BK

143

Nguyễn Viết Phía

Hội trưởng Hội  Xăng dầu - Đường ống

Trường  Sơn  Hải Phòng

BK

144

Đỗ Thiết Kế

 Phó CT Hội XD – Đường ống TS

BK

145

Nguyễn Văn Tuyên

Phó Ban TTBLL TTTS-ĐHCM E35

BK

tin tức liên quan